Geef eerst aan op welke school je zit en in welke groep/leerjaar. Daarna krijg je te zien welke activiteiten er voor jou aangeboden worden:

Ik zit op school:
In zit in klas/leerjaar: